Větráte doma dostatečně?

Člověk potřebuje k životu (pomineme-li stravu a vodu) světlo, teplo a vzduch. V dnešní době trávíme až 90 % času v uzavřeném prostředí staveb, a proto je nutné tyto životní potřeby dostat do interiéru v potřebném množství a kvalitě.

Naše zdraví je výrazně ovlivněné prostředím, ve kterém se nacházíme. Setkáváme se zde s mnoha faktory, které mají na naši tělesnou schránku i psychiku značný vliv a mohou být zdrojem zdravotních potíží, ať současných nebo se postupně vyvíjejících. Studie Světové zdravotnické organizace uvádějí, že až 60 % obyvatel může trpět syndromem nemocných budov, což jsou nemoci související převážně s kvalitou vnitřního prostředí budov.

Oxid uhličitý (chemický vzorec CO2) je přirozenou složkou čerstvého vzduchu v množství asi 400 ppm. Člověk vydechuje vzduch, ve kterém je oxid uhličitý obsažený ve stonásobném množství, kolem 40.000 ppm. Moderní budovy jsou řešeny jako uzavřené, těsné obálky a obsah CO2 při pobytu osob uvnitř velmi rychle stoupá. Plyn není cítit ani vidět, ale má neblahé důsledky na naše zdraví – viz. tabulka koncentrace CO2. Množství oxidu uhličitého ve vzduchu je velmi dobře měřitelné, na rozdíl od dalších látek, které jsou ve vzduchu obsažené a mají také negativní vliv na naše zdraví. Se vzrůstající koncentrací CO2 stoupá i obsah těchto látek, proto se jako referenční hodnota znečištění vzduchu v budovách bere právě koncentrace oxidu uhličitého.

Co říkají české právní předpisy?

České hygienické předpisy nařizují max. hladinu CO2 ve vzduchu v pobytových místnostech 1.500 ppm. Této hodnoty dosáhneme pravidelným větráním, ať už přirozeným (otevření oken) nebo nuceným (instalace vzduchotechniky).

Větrání

Větrání bylo v dřívějších dobách, kdy se lidé až tak nezabývali úsporami za vytápění, částečně zajištěné infiltrací, tzn. spára mezi okenním rámem a otvorem ve stěně nebyla těsná. Takto zajištěná výměna vzduchu splňovala základní požadavky na zdravé vnitřní prostředí. V moderních těsných domech tento způsob větrání nepřichází v úvahu z důvodu velkých tepelných ztrát.

Možný způsob, jak dosáhnout alespoň částečné výměny vzduchu, je „řízená“ infiltrace v rámci okenního rámu – do rámu okna se osadí lišty, kterými proudí studený vzduch zvenčí. Během průchodu lištou se vzduch ohřeje, a tím nedochází k nechtěnému ochlazování vytápěného prostoru.

Přivětrávací lišta

Přivětrávací lišta (zdroj http://panelovedomy.ekowatt.cz/)

Pro měření množství CO2 ve vzduchu je vhodné do místnosti umístit senzory CO2 a pravidelně větrat, aby nebyly překročené nežádoucí hodnoty koncentrace CO2.

Přirozené větrání okny je nejjednodušší a nejlevnější způsob větrání. Abychom však zajistili potřebnou výměnu vzduchu, je nutné pravidelně (po 1-2 hodinách) krátce a hodně vyvětrat – otevřít okna dokořán, ideálně příčně provětrat celý dům nebo byt. Proto je od nás vyžadována disciplína a systematičnost (větrání i za mrazu a v noci). Můžeme se také řídit senzorem CO2. Na trhu jsou k dostání zařízení různého vzhledu a s dalšími doplňkovými funkcemi (měření teploty a vlhkosti, nastavení a vypnutí alarmu, barevný dispej v závislosti na naměřených hodnotách, provoz na baterie nebo ze sítě, záznam měření, výstup do PC ap.).

Pro většinu uživatelů je dostačující senzor s měřením aktuální koncentrace CO2, s barevným displejem nebo LED, abychom již na první pohled zjistili, jestli dýcháme zdravý vzduch, nebo je třeba vyvětrat. Vhodným produktem pro použití v domácnosti je detektor koncentrace CO2 EDF-CO2-D od české firmy Elektrodesign ventilátory spol. Koupit jej můžeme za cenu od 3.200 Kč.

Detektor je určený k přímému měření koncentrace CO2 a teploty. Pro běžný provoz je zapojený do elektrické sítě, je možné jej však krátkodobě provozovat i na baterie (výdrž baterií 80 hodin). Přístroj má vestavěný záznamník naměřených hodnot (24 hodin se záznamem po 30 minutách), uživatelské nastavení alarmu (několik úrovní hlasitosti nebo úplné vypnutí), který upozorňuje na překročení koncentrace 1.000 ppm, zobrazení maximální a minimální koncentrace CO2 od posledního zapnutí.

Detektor koncentrace CO2 EDF-CO2

Detektor koncentrace CO2 EDF-CO2

Okna lze otevírat a zavírat také elektricky s nastaveným automatickým režimem, pro maximální pohodlí vybavené čidly pro sledování větru a deště.

Uživatelsky jednodušší způsob větrání je mechanické větrání. Na vzduchotechnickou jednotku se připojí senzor CO2. Tím je zajištěné automatické větrání s úsporou energie (větrací systém je v provozu jen v případě nutnosti, aby byla zajištěná potřebná kvalita vzduchu).

Příklad senzoru CO2 pro přímé řízení vzduchotechniky (zdroj: http://www.soselectronic.cz/)

Příklad senzoru CO2 pro přímé řízení vzduchotechniky (zdroj: http://www.soselectronic.cz/)

Co doporučuji?

Půl roku jsem měla v obývacím pokoji zapnutý CO2 skener 700, který se však již neprodává. Velmi mne překvapilo, jak rychle vzduch vydýcháme. Proto všem doporučuji zakoupit např. výše uvedený model a větrat tak, aby senzor nemusel spouštět alarm, to znamená abyste dýchali čistý vzduch.

Máte zkušenosti s měřením kvality vzduchu v bytě nebo rodinném domě? Podělte se se mnou o své zkušenosti – ráda se blíže seznámím s dalšími zařízeními.


Mohlo by vás také zajímat:

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.