Blower door test

Alias: Blower-door test

Blower door test je zkouška stavby, zda splňuje požadavky na vzduchotěsnost. Provádí se během výstavby, aby bylo možné netěsnosti snadno (a tedy levně) opravit.

Blower door test měří vzduchotěsnost stavby metodou tlakového rozdílu. Do otvoru ve stavbě (nejčastěji dveře – odtud název testu) se umístí ventilátor. Všechny stavební otvory a prostupy se musí uzavřít a utěsnit, aby nedocházelo k ovlivnění měření. Po spuštění ventilátoru se vytvoří tlakový rozdíl – podtlak nebo přetlak. Po ustálení tlaku na 50 Pa začíná měření. Během testu se měří objem vzduchu, který projde ventilátorem. Naměřený objem vzduchu, který projde přes ventilátor, je roven intenzitě výměny vzduchu přes stavební konstrukce – tedy hodnota n50, která nás zajímá.

Počítač připojený k ventilátoru ihned na místě vyhodnocuje měření. Kromě hodnoty n50 technik stanoví místa netěsností, které je možné v rámci dokončení stavby odstranit. Laicky lze říci, že místa, kudy fouká při testu (stačí přiložit ruku a proudění ucítíte), je nutné utěsnit. Nejčastěji se jedná o spáry kolem oken nebo elektrických zásuvek, v podkroví pak bývají časté poruchy parotěsné fólie.