Elektrická požární signalizace

Alias: EPS

Elektrická Požární Signalizace (zkratka EPS) má za úkol ihned po vypuknutí požáru (zaznamenání kouře z požáru, zvyšující se teplota) spustit silný akustický a nebo optický signál, a tím upozornit v domě přítomné osoby na nebezpečí. Přítomné osoby tak mohou požár zlikvidovat hned v počátku nebo přivolat hasiče.

Systém je tvořený požárním detektorem. Je to zařízení namontované na stropě místnosti, které varuje před vznikajícím požárem (reaguje podle typu zařízení na kouř, na zvýšenou teplotu, na zápach při požáru).

Do domácností jsou vhodné autonomní hlásiče (autonomní = nezávislé na zdroji). Jejich montáž je velmi jednoduchá – uchytí se např. vruty a nejsou závislé na jiných zdrojích (většinou fungují na baterie). Je dobré vybírat taková zařízení, která nejen požár detekují, ale spustí i světelný a zvukový poplach.

Hlásiče v jednotlivých místnostech lze vzájemně propojit tak, aby v případě zjištění požáru spustily alarm všechny a tím upozornily např. na požár v garáži, kde se osoby obvykle nepohybují.

Některé hlásiče jsou vybavené komunikátory, které využívající buď pevné telefonní linky nebo sítě mobilních operátorů. Komunikátory vytáčejí čísla na mobilní telefon majitelů domu nebo bytu a upozorní je na požár v jejich nepřítomnosti. Požární hlásič může být rovněž součástí elektronického zabezpečovacího systému, který integruje zabezpečení proti vloupání a detekci případného požáru.

1.7.2008 nabyla účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanovuje požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Stavebníci, kterým bylo vydáno stavební povolení po tomto datu, musejí nové či rekonstruované domy nebo byty povinně vybavit hlásičem požáru (a také přenosnými hasicími přístroji).