Zemní plyn

Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem metanu (CH4). Je to bezbarvý, nejedovatý, hořlavý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. V domácnostech se využívá k vytápění, vaření a ohřevu vody. V automobilovém průmyslu najde uplatnění ve dvou formách – stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG).

Zemní plyn je považovaný za ekologické palivo, protože má ze všech fosilních paliv díky obsahu metanu při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie.

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje – přidávají se do něj páchnoucí plyny, aby bylo možné čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 % (zemní plyn tvoří se vzduchem výbušnou směs, která se velmi snadno vznítí a způsobí požár).