Oxid uhličitý

Alias: CO2

Oxid uhličitý (chemický vzorec CO2) je přirozenou složkou čerstvého vzduchu v množství asi 400 ppm. Člověk vydechuje vzduch, ve kterém je oxid uhličitý obsažen ve stonásobném množství, asi 40.000 ppm.

Moderní budovy jsou řešeny jako uzavřené obálky s těsnými okny a množství CO2 při pobytu osob uvnitř velmi rychle stoupá. Plyn není cítit ani vidět a brzy se jeho koncentrace dostane nad hranici 1.000 ppm, kdy se začínají projevovat příznaky jeho působení – únava, ztráta soustředění. Při koncentraci nad 1.400 ppm se dostavuje bolest hlavy a otupělost.

České hygienické předpisy nařizují max. hladinu CO2 ve vzduchu v pobytových místnostech 1.500 ppm. Pro měření koncentrace CO2 je vhodné do pobytové místnosti nainstalovat senzory CO2 a pravidelně větrat, aby nebyly překročeny nežádoucí hodnoty koncentrace CO2. V případě instalované vzduchotechniky v objektu je možné senzor napojit na řízení VZT jednotky a spínat větrání automaticky.

Kromě CO2 se v uzavřených budovách vyskytují i jiné nežádoucí látky, které však nejsou tak dobře měřitelné a při naměření vyšších hodnot oxidu uhličitého si můžeme být jisti i jejich přítomností.