Vzduchotechnika

Aliasy: mechanické větrání, nucené větrání, řízené větrání, VZT

Vzduchotechnika je zařízení pro úpravu a rozvod vzduchu v budově nebo místnosti. Jeho funkcí je nasávat venkovní vzduch, filtrovat (odstranit škodliviny, například prachu) a upravovat jej (teplota, vlhkost) a pomocí ventilátorů jej dopravit na požadované místo. Účelem vzduchotechniky je přivést venkovní vzduch do interiéru a znehodnocený vzduch odvést ven.

V rodinných domech se používají malé vzduchotechnické jednotky, umístěné ve sklepě, samostatné technické místnosti nebo v místnostech nad podhledem (mimo obytný prostor – v chodbách, koupelně ap.). Vzduch je vedený na požadované místo potrubím umístěným ve stěnách a pod stropem (podle potřeby skryté zavěšeným podhledem).

Ideální způsob větrání obytných budov je vzduchotechnikou s rekuperací vzduchu.