Dřevo

Dřevo je snadno dostupný přírodní materiál a patří mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Ve stavebnictví najde uplatnění v podobě stavebního materiálu, pro výrobu nábytku a jako palivo.