Snímač

Aliasy: čidlo, receptor, senzor

Snímač je technické zařízení, které slouží ke snímání fyzikálních a chemických veličin a sledování jejich změn.

Ve stavebnictví, automatizaci a regulaci se používají snímače pro snímání:

  • pohybu, otřesů
  • polohy
  • teploty
  • průtoku
  • přítomnosti chemických látek (například vody, plynu ap.)
  • otisků prstů
  • čárových kódů
  • a další