Energie slunečního záření

Alias: solární energie

Energie slunečního záření je získávána z přímého i odraženého slunečního záření. Patří tedy k obnovitelným zdrojům energie.

Sluneční energii využíváme formou: