Fotovoltaická elektrárna

Aliasy: fotovoltaický článek, fotovoltaický panel, FVE

Fotovoltaická elektrárna (zkratka FVE) je zařízení, které přeměňuje sluneční energii na elektrickou.

Elektrárnu tvoří fotovoltaické panely, kabeláž, střídače a rozvaděče stejnosměrného a střídavého proudu, přepěťové ochrany, měření vyrobené elektřiny a elektrická přípojka.

Fotovoltaický panel je spojení dvou a více fotovoltaických článků – polovodičových destiček, které slouží k přímé přeměně sluneční energie (přímé i odražené). Panel se umísťuje na fasádu nebo střešní konstrukci stavby tak, aby jeho účinnost byla pro danou stavbu ideální.

Při použití FVE u rodinných domů nebo rekreačních objektů, které budou zároveň napojené na veřejnou elektrickou síť, je nutné požádat o schválení elektrárny. Dá se totiž předpokládat, že do veřejné sítě budete prodávat své přebytky a při nedostatku vlastní energie elektřinu nakupovat.


Mohlo by vás také zajímat