LED

Aliasy: elektroluminiscenční dioda, ledka, světelná dioda, svítivá dioda

LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, tj. dioda emitující světlo) je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření. Tím se liší od standardních diod. Diody LED se používají v mnoha zařízeních pro světelnou signalizaci (kontrolky, displeje) a stále častěji pro osvětlování (LED žárovky, LED pásky).

Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče. Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, zářivka) mají LED tu výhodu, že pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Z toho vyplývá jejich užití v displejích (ve tvaru cifer a písmen). Kombinací LED základních barev (červená, zelená, modrá) je možno získat i barevné obrazovky.