Oxid uhelnatý

Alias: CO

Oxid uhelnatý (chemický vzorec CO) je toxický plyn bez zbarvení a bez zápachu, který může způsobit smrtelnou otravu. Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování zemního plynu, uhlí, dřeva, topného oleje nebo může vznikat v garáži z automobilu s běžícím motorem.

Nebezpečí oxidu uhelnatého je v tom, že člověk jeho přítomnost nepozná svými smysly. Plyn není vidět ani cítit. Zvýšená koncentrace CO ve vzduchu se projevuje bolestí hlavy, vyšší koncentrace způsobuje poruchy vidění, spavost, zrychlenou činnost srdce, otupělost až kolaps. Vysoká koncentrace má za následek bezvědomí, křeče a rychlou smrt. Oxid uhelnatý se váže na hemoglobin (krevní barvivo) místo kyslíku a zpevňuje vazbu mezi hemoglobinem a kyslíkem. V místě orgánů, kde se kyslík z hemoglobinu má odpoutat, se tak nestane. Organizmus se vnitřně dusí.

Náhodné otravy oxidem uhelnatým zaujímají mezi ostatními otravami první místo na světě. V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým průměrně 137 lidí za rok. Otravě lze zabránit dodržováním několika pravidel:

  • Pravidelná údržba topidla (plynový kotel, průtokové ohřívače, kamna na tuhá paliva) a spalinových cest oprávněnou osobou 1x ročně.
  • Zajistit topidlu dostatečný přívod vzduchu. V místnosti s topidlem necháváme vždy otevřené dveře do sousedních místností.
  • Dejte velký pozor na zařízení vytvářející podtlak (např. odtah digestoře v kuchyni nebo odtah na záchodě a v koupelně). V topné sezóně, kdy jsou v provozu kamna nebo plynový kotel, můžete odtah bezpečně pouštět jen v případě, že máte v místnosti otevřené okno, aby vzduch z venku mohl proudit do bytu. Pokud pustíte odtah při zavřených oknech, vytvoří se v bytě podtlak, který nasává spaliny bohaté na oxid uhelnatý z kotle a kouřovodu do místnosti. Komínový tah se obrátí.
  • U bytových vícepodlažních domů s vnitřním společným schodištěm: Byt větrejte vždy okny a nikdy nevětrejte otevřením dveří na společnou chodbu nebo schodiště. Vnitřní schodiště vytváří komínový efekt a způsobuje v bytě podtlak.
  • Nikdy nevytápějte místnost plynovou troubou nebo propan-butanovým teplometem.
  • V garáži nikdy nenechávejte běžet motor auta na volnoběh ani při otevřených vratech. Uvnitř domu, bytu nebo garáže nikdy nepoužívejte grily na dřevěné uhlí, propan-butanové vařiče, naftové generátory elektrického proudu a nezapínejte ani jiná zařízení se spalovacími motory jako jsou např. sekačky na trávu nebo sněhové frézy.

Pokud dodržíte všechna výše uvedená doporučení, učiníte vše, co pro svou bezpečnost můžete udělat vy sami. Ovšem vždy zbývá malé, ale nezanedbatelné riziko případů závažných a neočekávaných poruch plynových spotřebičů, náhlé ucpání spalinových cest (zapadlý mrtvý pták v kouřovodu) nebo selhání lidského faktoru (chyba plynaře při seřízení kotle). Pro pokrytí těchto neočekávaných rizik je rozumné pořídit si domů skener oxidu uhelnatého, který měří jeho aktuální koncentraci a vydává varování při překročení bezpečnostního limitu.

Zdroj: Wellness Air


Mohlo by vás také zajímat