Pelety

Aliasy: agropelety, dřevní pelety

Pelety jsou malé slisované kousky, nejčastěji ve tvaru válečku, vyrobené z biomasy. Používají se k vytápění (mají poměrně vysokou výhřevnost (15–20 MJ/kg) a nízký obsah popela). Patří mezi obnovitelné zdroje energie.

Dřevní pelety se vyrábí z odpadu vzniklého při zpracování dřeva (kůra, štěpka, piliny, hobliny). Vznikají zahřátím dřevní hmoty na 100°C a za vysokého tlaku se lisují do požadovaného tvaru. Pelety se vyrábí z měkkých i tvrdých dřevin, kvalitnější jsou ty z měkkého dřeva, protože mají menší popelnatost.

Dalším typem pelet jsou agropelety. Vyrábí se ze zbytků zemědělské výroby, především slámy, sena, obilí, luštěnin nebo olejnin.

Pro spalování pelet je nutné používat speciální kotel na pelety s automatickým přikládáním.