Šedá energie

Šedá energie je energie potřebná pro výrobu, dopravu a likvidaci stavebního materiálu zabudovaného do stavby. U pasivních a nízkoenergetických domů, jejichž cílem je minimalizace provozních nákladů spojených s potřebou energií, může šedá energie dosáhnout nezanedbatelné hodnoty (uvádí se 10 až 30 % spotřeby domu za 50 let).

Mezi materiály, které do stavby vnáší méně energie, patří dřevo, nepálená hlína, izolace z ovčí vlny, bavlny, korku, technického konopí a slámy, případně z recyklovaného papíru nebo skla.