Plynový požární hlásič

Alias: detektor úniku plynu

Plynový požární hlásič upozorní na vyšší koncentrace většiny hořlavých plynů běžně používaných v domácnostech, jako jsou propan-butan nebo zemní plyn, zvukovým signálem. Je vhodné jej umístit do místností, kde hrozí únik plynu – do kotelny, kuchyně, koupelny s karmou nebo místnosti vytápěné plynovým přímotopem (wawky).

Poloha tohoto hlásiče závisí na typu plynu, který chceme detekovat. Pro těžké plyny (propan-butan) jej montujeme k podlaze, pro lehké plyny (zemní plyn) ke stropu, vždy však na stěnu. Neumísťujeme jej do míst s omezenou cirkulací vzduchu (roh místnosti, blízko překážek) nebo naopak v místě zvýšeného proudění vzduchu (digestoř, výústka vzduchotechniky, ventilátor), a alespoň 1 metr od místa případného úniku plynu. Napájení je vždy kabelem z elektrické sítě (zásuvka 220 V).

Při zjištění úniku plynu musíme zabránit jeho vznícení v prostoru. Nesmíme se proto dotýkat elektrických vypínačů, zamezíme dalšímu úniku plynu, důkladně větráme. Případně zavoláme hasiče nebo plynárnu.

Plynový požární hlásič nedetekuje kouř ani vznikající požár, ani oxid uhelnatý (pro tyto případy je nutné pořídit jiné hlásiče).