Zdroj teplé užitkové vody

Alias: TUV

Zdroj teplé užitkové vody (zkratka TUV) – tedy teplé vody pro použití v domácnosti, je závislý na způsobu dodané energie pro ohřev vody a místních zvyklostech (možnost napojení na centrální zásobování teplem). Pro rozhodování, který způsob použít, je třeba brát v potaz následující parametry:

  • vzdálenost odběrného místa od zdroje teplé vody
  • množství ohřáté vody
  • způsob vytápění stavby
  • ekonomický provoz ohřevu TUV

Způsob ohřevu:

  • průtokový ohřívač (lokální) – krátké nebo žádné rozvody TUV – nižší pořizovací náklady než u zásobníkového ohřívače
  • plynový / elektrický zásobníkový ohřívač – pro více odběrných míst a větší spotřebu vody – vyšší pořizovací náklady, levnější provoz než průtokový
  • ohřev solárními panely / tepelným čerpadlem – akumulace teplé vody v zásobníkovém ohřívači
  • kombinovaný kotel na biomasu / tuhá paliva / plyn / elektřinu ap. – ohřev vody pro vytápění i TUV – ve variantě průtokový i zásobníkový ohřev
  • centrální dodávka TUV – v domácnosti není zařízení pro ohřev TUV