Znečišťující látky z vnějšího prostředí

Znečišťující látky, které mají negativní vliv na lidské zdraví, vznikají buď přímo v interiéru, nebo se do budoby dostávají zvenčí.

Znečišťující látky z vnějšího prostředí (ČSN EN 13779):

  • oxid siřičitý (SO2)
  • ozón (O3)
  • oxid dusičitý (NO2)
  • hmotné částice PM10 (částice o rozměrech menších jak 10 µm)
  • radon

Mohlo by vás také zajímat: