Jste doma dostatečně chráněni před radonem?

Radon je jednou z přírodních látek, které se vyskytují v našich domovech. Při dlouhodobém pobytu ve stavbě s vyššími koncentracemi však může dojít k poškození zdraví z ozáření.

Radon se běžně vyskytuje v půdě. Česká republika leží v oblasti s vyšším výskytem půdního radonu. Hlavním zdrojem v bytech je tedy půda pod základy.

Radonová mapa České republiky (Zdroj: Česká geologická služba)

Radonová mapa České republiky (Zdroj: Česká geologická služba)

Proč se radonu bát?

Radon je radioaktivní plyn, který se nevznáší (je to nejtěžší známý plyn). Jeho pronikání do stavby způsobuje proudění vzduchu, kdy je vzduch z podloží nasáván do interiéru vlivem rozdílů teplot. Na to je dobré myslet zvláště v případě, že plánujete mít na terénu místnosti s podlahovým vytápěním. Radon z interiéru je pak nutné vyvětrat.

Doba rozpadu radonu je poměrně krátká (3,8 dne) a po vdechnutí jej opět vydechnete. Po rozpadu však vznikají radioaktivní izotopy těžkých kovů olova, bismutu a polonia, které již v těle – plicích – zůstanou a mohou způsobit nemoci z ozáření.

Lidé se obvykle obávají dávky z ozáření v souvislosti s lékařským vyšetřením, například rentgenem nebo CT. Radon v domech v České republice však představuje 49 % roční dávky ozáření člověka za rok. Pro srovnání, s jakým množstvím záření se lidé běžně setkávají, uvádím následující tabulku. Zdroj: Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Příklady dávek ozáření v milisievertech (mSv)
Průměrná dávka pro obyvatele v ČR 3 mSv/rok
Lékařské ozáření:
Běžné rentgenové vyšetření 0,02 – 1 mSv
CT vyšetření 2 – 20 mSv
Průměr pro lékařské ozáření 0,4 mSv/rok
Umělé zdroje
Provoz jaderných zařízení včetně JE 0,004 mSv/rok
Ozáření z radonu
Průměrná hodnota v bytech – 120 Bq/m3 2 mSv/rok
Směrná hodnota v bytech – 400 Bq/m3 7 mSv/rok
Příjem z pitné vody 0,1 mSv/rok
Regulace stavebních materiálů (včetně gama) 0,3 mSv/rok
Limit pro radiační pracovníky
Roční limit pro efektivní dávku 20 mSv/rok

Koncentrace ve volném prostoru bývá kolem 10 Bq/m3. Stavební předpisy povolují v interiéru 200 Bq/m3 u nových staveb, u rekonstrukcí 400 Bq/m3. Statistiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost však říkají, že se v 7.000 bytech (tj. 0,2 %) v ČR vyskytují hodnoty až 1.000 Bq/m3 a u 76.000 bytů (tj. 2 %) vyšší než 400 Bq/m3. Průměrná hodnota je 120 Bq/m3.

Jak se chránit před radonem?

Ochranou proti radonu je v první řadě stavební konstrukce. V minulosti se však používaly stavební materiály bohaté na radioaktivní látky, zde tedy musíte hledat původce ve zdivu nebo omítkách.

Budete-li stavět nový dům, projektant se otázkou radonu musí zabývat, a navrhnou stavbu tak, abyste žili zdravě.

U rekonstrukcí to bývá složitější. Je třeba měřením zjistit, zda je třeba navrhnout stavební řešení nebo bude postačující změnit způsob větrání. K dispozici jsou měřicí přístroje, ale jejich cena se pohybuje od 6.000 Kč výše. Jedním z nich je Radon skenner 3000. Můžete se také obrátit na odborné firmy, které měření provedou profesionálními metodami. Jejich seznam najdete na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měření se provádí delší dobu. U některých metod stačí týden, jiné měřicí postupy však trvají 1 měsíc až rok, neboť výskyt radonu je proměnlivý v průběhu roku.

Zdrojem radonu může být také voda z podzemních vrtů. Veřejné zdroje jsou kontrolovány, doporučuji tedy zajistit měření i vlastní studny.

Doporučení

  • Bydlíte v domě, který není starší cca 30 let? Vaše stavba by měla být postavená z bezpečných materiálů a chráněná proti pronikání půdního radonu. Doporučuji zajistit dostatečné větrání, a to nejen s ohledem na radon, ale zdravé vnitřní ovzduší obecně.
  • Bydlíte v domě, který nemá obytné místnosti umístěné na terénu? Pak by také neměl být problém s odvedením radonu, který může pronikat do stavby z půdy. Větrané spodní podlaží, například suterén, případný radon dostane ze stavby pryč.
  • Je váš dům postavený do roku 1984? Je zde možnost, že je postavený ze závadných materiálů. Doporučuji provést měření.
  • Máte vlastní studnu na pitnou vodu? Změřte radon i v ní.

Máte v domě vysoké dávky radonu a je třeba provést stavební úpravy?

V České republice již od roku 2010 funguje projekt – Radonový program ČR. V rámci něho můžete nechat bezplatně změřit radon v domě nebo požádat o dotace na opatření zamezující nadměrnému výskytu radonu ve stavbě.

Pomoc vám nabídne i stavební projektant.


Mohlo by vás také zajímat:

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.