Primární energie

Primární energie je energie, která neprošla žádným procesem přeměny a je ve formě, v jaké se vyskytuje v přírodě – například uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, vítr, vodní energie, sluneční energie, uran. Získáváme ji z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.