Ekodesign

Aliasy: design pro environment, design šetrný k životnímu prostředí, ecodesign, environmentální design, green design, sustainable design, udržitelný design

Ekodesign je soubor parametrů o výrobku (jeho funkčnost, technická proveditelnost, estetika, ekonomika, bezpečnost ap.) včetně hodnocení dopadu na životní prostředí od fáze těžby surovin pro výrobu až po likvidaci.

Na území Evropské unie musí dovozce nebo výrobce prokázat, že daný produkt splňuje legislativní požadavky, kterými jsou zejména energetická účinnost a vliv na životní prostředí (například u kotlů je dalším parametrem množství emisí NOx). Smyslem těchto nařízení je snížení spotřeby energií a zdravější životní prostředí.

Požadavky jsou kladeny například pro tyto produkty, které máme běžně v domácnosti:

a mnohé další.

Pro snadnou orientaci při nákupu se produkty označují energetickými štítky.