Zdroj tepla

Zdroj tepla je zařízení, které produkuje teplo.

Při volbě zdroje tepla je nutné zohlednit několik parametrů – pořizovací náklady celé otopné soustavy (samotný zdroj, rozvody, radiátory, přípojka plynu, zemní výměník tepelného čerpadla, sklad paliva, atd.), celkové budoucí náklady na topení (energie, revize, údržba ap.).

S potřebou vytápěním úzce souvisí konstrukce stavby – zejména její obálka. Nízkoenergetické stavby mají nižší potřebu tepla než “klasické” starší stavby.

Při volbě zdroje tepla je nutné brát v úvahu i požadavky na ovládání systému – automatické spínání zdroje, ovládání každé místnosti samostatně, nutná obsluha – jak často?, čistota při provozu, atd.

Zdroje tepla může být: